Documente necesare

Documente necesare


Pentru executarea stampilelor si facturare se solicita trimiterea pe email a urmatoarelor acte:

1. Stampile firma  - Societate cu raspundere limitata – S.R.L , Societate pe actiuni – S.A.

    • Copie certificat de inregistrare (C.U.I. sau C.I.F.), act de identitate al delegatului

2. Ștampila firmă – Societate cu raspundere limitata – Debutant – S.R.L-D.

    • Copie certificat de inregistrare (C.U.I.), act de identitate al delegatului

3. Persoane fizice independente  : meserii liberale ( medic, mediator, meditator, asistent medical, arbitru, frizer, etc.)

    • Copie certificat de inregistrare fiscal (C.I.F.), act de identitate al delegatului

4.  Stampile Persoana Fizica Autorizata P.F.A. , Intreprindere Individuala / Familiala"- I.I./ I.F. 

    • Copie certificat de inregistrare (C.U.I sau C.I.F.), act de identitate al delegatului

5. "Stampile Avocat" -  stagiar, cabinet avocat, societate civila profesionala

    • Copie decizie barou, (S.C.A.)- copie certificat (C.I.F.), act de identitate

6. "Stampile Asociatie"    

    • Copie certificat de inregistrare (C.I.F.),  act de identitate al delegatului

7. "Stampile Medic"    

    • Autorizatia de libera practica (cod unic), act de identitate

8. "Stampile Traducator Autorizat" 

    • Copie autorizatie de traducator, act de identitate

9. "Stampile Notar"

    • Copie certificat de inregistrare (C.I.F.), act de identitate al delegatului

10. "Stampile Psiholog"

    • Atestat de libera practica (cod personal), act de identitate al delegatului

11. "Stampile RSVTI"    

    • Copie autorizatie I.S.C.I.R. si act de identitate

12. "Stampile Diriginte de Santier"    

    • Copie autorizatie / subdomenii, act de identitate

13. "Stampile Auditor Energetic"    

    • Copie autorizatie / gradul profesional constructii si instalatii, act de identitate

14. "Stampile Cadastru si Intrabulare"

    • Copie certificat de autorizare (ANCPI), act de identitate